האם ניתן לפנות שוכר שלא משלם דמי שכירות בכוח? 

בעלי דירות רבים חוששים ממצב שבו שוכר ששילם עבור שכר הדירה לפתע יחדול מלשלם עבור שכר הדירה בשל קשיים כלכליים שנקלע אליהם ואשר קשה היה לצפותם מבעוד מועד.  

מהם האמצעים העומדים לרשות המשכיר? פינוי בכוח? החלפת מנעולים?  

ראשית במידה והמשכיר השכיל, מלכתחילה, לקבל בטחונות טובים, יוכל הוא לגבות את הסכומים המגיעים לו לרבות הוצאותיו על ידי מימוש בטחונות אלו, אולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר, ובעלי הדירות חוששים מניהול הליך משפטי ארוך ויקר לפינוי השוכר. 

ס' 18 לחוק המקרקעין מאפשר לעשות "דין עצמי" לסילוק הפולש, תוך 30 יום מיום הפלישה, לא בכל מקרה ניתן לעשות שימוש בסעיף זה, ביות והסעיף נתון לפרשנויות רבות  ועשוי לחשוף את הבעלים לתביעות נזיקיות, ולכן לא מומלץ ליישם סעיף זה הלכה למעשה

כאמור מומלץ שלא לבצע פעולות חד צדדיות כמפורט לעיל היות ובתי המשפט סולדים מהתנהגות חד צדדית שכזו מצד המשכיר. בנוסף, נקיטת הליך חד צדדי כזה עשויה לחשוף את המשכיר, במקרים מסוימים, לתביעות כספיות מצד השוכר.

דרך המלך במקרה כזה היא הגשת תביעת פינוי, וניהול הליך משפטי מסודר, בו לכל צד יש הזדמנות להשמיע את טענותיו, כאשר בסופו של ההליך ככל הנראה, יינתן צו פינוי. 

הגשת תביעת פינוי לבית המשפט היא אמנם הליך אשר אורך זמן, אולם כיום, לאור תקנות סדר הדין האזרחי המאפשרות הגשת תביעת פינוי בסדר דין מהיר, מדובר בהליך מהיר ויעיל במיוחד.

יש לציין כי במידה והמשכיר יזכה בהליך המשפטי ויפסקו לטובתו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד יוכל המשכיר להיפרע מול השוכר עבור ההוצאות האמורות.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי. 

ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.