מהם המצבים שבהם פטור הקונה מלאפשר לקבלן לתקן את הליקויים בבנייה וזאת מבלי לפגוע בזכאותו לפיצויים בגין ליקויי הבנייה בדירה: 

  • תיקון הכרוך בהכבדה יתירה על הקונה. 
  • אי התאמה שאינה ניתנת לתיקון. 
  • התערערות האמון בין המוכר לקונה. 
  • אי התאמה שתיקונה דחוף כך שהקונה צריך להמתין למוכר כדי שיתקנה. 
  • סירוב המוכר לתקן אי ההתאמה. 
  • הכבדה יתירה על בית המשפט בפיקוח על ביצוע התיקונים. 

לרשימה זו ניתן להוסיף גם את המצבים הבאים: 

  • מכירת הדירה במהלך התביעה. 
  • ביטול הליקוי על ידי הדיירים במסגרת עבודות הרחבת דירה או שיפוצה. 
  • שינוי מעמדו או מצבו של הדייר במשך התביעה לרבות שינויים משפחתיים וכיו"ב. 

כתב ויתור – האם מבטל חלק מזכויות הדיירים: 

חוק המכר דירות הנו חוק חשוב אשר מגן על זכויותיהם של רוכשי דירות מ קבלן כאשר החוק הנו קוגנטי ולא ניתן להתנות עליו רק באם ההתניה הנה לטובת הקונה. 

יתרה מכך, על הקבלן מוטלת חובה חקוקה לבנות בהתאם לתקנות הבנייה, היתרים ומפרטים, כאשר במידה וה קבלן בונה שלא בהתאם לחוקי הבנייה הוא פוגע לא רק ברוכשים המקוריים של הדירות אלא בכל מי שבא אחריהם ולכן מוטלת עליו חובה גורפת לבנות בהתאם לחוקים ולנהלים. 

ישנם מקרים בהם רוכשים חסרי ניסיון וללא התייעצות עם בעל מקצוע ויתרו מראש – בכתב ויתור – על זכויותיהם לטובת ה קבלן ואף מוותרים על הזכות לתבוע את ה קבלן במקרה של ליקויי בנייה, רטיבות או כל ליקוי אחר. 

ישנם מצבים בהם כתב ויתור אכן יתקבל בין כותלי בית המשפט וייתכן במקרה שבו ישנו פירוט מדויק וספציפי של הליקויים בדירה על פרטיו ובמה המצב הקיים אינו תואם את המפרט או התוכנית. 

ויתור על אי התאמה לחוק – לא יהיה בר תוקף ב בית המשפט.

ויתור כוללני ובלתי מפורט – אינו בר תוקף ואינו גובר על חוק המכר לאור סעיף 7א לחוק. 

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי. 

ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.