פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

סעיף 2 ל חוק הירושה , התשכ"ה 1965 (להלן: "חוק הירושה") מפרט ירושה על פי דין, זולת אם ישנה צוואה, שכן ניתן לומר שצוואה על פי דין הנה ברירת מחדל כאשר המוריש לא השאיר צוואה.

ירושה על פי צוואה:
על פי החוק צוואה הנה הדרך שבה אדם מגדיר מה יעשה ברכושו לרבות נכסיו לאחר יום פטירתו. מוטיב מרכזי ב דיני הירושה מצוי בבסיס זכותו של כל אדם לצוות באמצעות צוואה אשר תכלול בשטר הוראות לגבי אופן חלוקת נכסי העיזבון ולמי יחולק העיזבון.
באמצעות צוואה יכול אדם לתת ביטוי לרצונו האחרון ולקבוע מה יעשה ברכושו ולמי לחלקו לאחר מועד פטירתו.
צוואה הנה מעין חוזה בין המוריש לבין יורשיו כאשר לאחר מותו המדינה היא שאוכפת את קיום החוזה ומגינה על זכויותיו של המוריש כלפי היורשים וכלפי כולי עלמא.
ערכית ה צוואה הנה דרך הורשה המועדפת על פי החוק היות והנה מונעת מחלוקות רבות שצצות, לעתים קרובות, בנושא ירושת נכסים והעברתם מדור לדור.

מקרים בהם מומלץ לערוך צוואה:

 • כאשר הנכס אינו ניתן לחלוקה בין היורשים, במצבים כגון: אוסף מיוחד, פריטים בעלי ערך סנטימנטלי, תכשיטים וכיו"ב, כאשר ישנה צוואה ניתן לייחס פרטים ונכסים מסוימים ליורשים בהתאם לרצון המוריש, דבר שהנו בלתי אפשרי בירושה על פי דין.
 • כאשר אדם מעוניין להוריש את דירת המגורים ו/או את יתר רכושו לבן זוגו, כך שרק בשלב שני ומאוחר יותר יועבר הרכוש לילדיו, עליו להכין "צוואה הדדית" בין בני הזוג המסדירה את האמור לעיל, על כך אפרט בהרחבה בהמשך.
 • כאשר בבעלות אדם יותר מנכס אחד, לדוג: דירת מגורים, דירה שירש וחנות עם עסק. במידה ולא יערוך המוריש צוואה, יחולק כל אחד מהנכסים בין היורשים על פי דין, וכך ייתכן מצב שבו אחד היורשים יזדקק באופן מיידי לכסף לכל מטרה, ויבקש למכור את אחד הנכסים, וכי אז יאלץ לבקש מכל שאר היורשים את הסכמתם למכירה.

יתכן ולא כל היורשים ירצו למכור את הנכס ואז העניין יכול לגרום לסכסוכים ועוגמת נפש בין היורשים.

 • בהתייחס לדוגמא שניתנה בסעיף שלעיל: במידה ואחד מהיורשים ירצה להמשיך ולנהל את החנות ויציע לשאר היורשים כי ירכוש את חלקם בירושה תמורת חלקו בדירה, פעולה זו עלולה לגרור חיובי מס, לעומת זאת במידה והמוריש היה עורך צוואה ובה מחלק את נכסיו לפי רצונו ולפי צרכי המשפחה, יכול היה למנוע את אירוע המס על ידי היורשים.
 • כאשר למוריש אין ילדים ובן זוג, בהעדר צוואה לאחר מותו, רכושו ונכסיו יחולקו להוריו וצאצאיהם, וכי מדובר גם באחים למחצה, וללא כל קשר לטיב היחסים עמם. באמצעות צוואה רשאי אדם לבחור למי להוריש את רכושו ולסטות מהוראות החוק בעניין האמור.
 • בעניין "ידועים בציבור" אשר לעתים מעמד הבן זוג אינו ברור דיו, ועל מנת למנוע התדיינויות בדבר מעמד בן הזוג, מומלץ לערוך צוואה אשר תסדיר את דרך הורשת הנכסים.
 • מאוד חשוב לערוך צוואה כאשר ישנם זכויות ברכוש שנמשך השימוש בהם כגון: עסק משפחתי, אחזקת מניות, תפקיד ניהול שנשא בו המוריש. על ה צוואה לכלול הוראות מפורשות דיו בדבר המשך ניהול העסק/תפקיד וכיו"ב.
חשוב לדעת שכל צוואה ניתן לשנות בהתאם לדרישות של עושה ה צוואה, וכי ניתן להכניס תיקונים לצוואה בכל עת על ידי עריכת צוואה חדשה.
צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת בזמן, ואף המוריש מצהיר כי זוהי צוואתו האחרונה, קרי התקפה ובמחייבת.

על פי סעיף 18 לחוק הירושה, ישנם מספר אפשרויות לערוך צוואה:

 • צוואה בכתב יד.
 • צוואה בעדים.
 • צוואה בפני רשות.
 • צוואה בעל פה.
 • צוואה הדדית.
צוואה בכתב יד
כאשר מכינים צוואה בכתב יד וחותמים עליה, אין צורך בעדים, על עושה ה צוואה לכתוב את כל ה צוואה בכתב ידו, לציין תאריך ולחתום.
מומלץ להיעזר בעורך דין בעריכת צוואה שכן על נוסח ה צוואה להיות ברורה ועליה לכלול מספר פרטים שבלעדיהם עלולה להיפסל ה צוואה.
עורך דין בעל ניסיון בתחום, ינסח צוואה ברורה וחד משמעית תוך מתן תוקף מלא לרצון המצווה.

צוואה בעדים
עושה ה צוואה רשאי לערוך צוואה בעדים, כלומר, לערוך צוואה ולחתום עליה בנוכחות 2 עדים, שאינם יורשים או מעוניינים ב צוואה.
העדים מאשרים שהמצווה חתם עליה בנוכחותם ואף הם באותו מעמד יחתמו כעדים לעריכת ה צוואה וחתימה, אולם אין הם מעורבים בתוכן ה צוואה כלל וכלל.
צוואה שכזו אינה מחייבת את מעורבותו של עורך דין אולם מומלץ למסור את מלאכת ניסוח ה צוואה ל עורך דין היות וכאמור עורך דין בקיא היטב על הוראות החוק ועל ניסוח צוואות, וידע לנסח צוואה בבהירות ומקצועיות ואף יתריע מראש בפני עורך ה צוואה בדבר מצבים ובעיות אשר עלולים לצוץ ליורשים בבוא העת.

צוואה בפני רשות
המוריש רשאי למסור צוואה בעל פה לשופט שירשום אותה, אופן עריכת צוואה באמצעות הרשות כבר אינו מקובל בימים אלו.

צוואה בעל פה
המוריש רשאי למסור צוואה בעל פה בפני שני עדים וזאת בסמוך למותו של ה מצווה.
סעיף 23 (א) ל חוק הירושה, מפרט את צוואתו של שכיב מרע, אשר מסר את צוואתו לשני עדים ששמעו את ה צוואה בעל פה, ועליהם להעלות את הנוסח ה צוואה על הכתב ולהפקיד את המסמך המהווה זיכרון דברים, בהקדם האפשרי, אצל ה רשם לענייני ירושה.
צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש ימים ממועד עשיית ה צוואה וזאת כאשר המצווה עודנו בחיים.
ניתן להפקיד אצל ה רשם לענייני ירושותצוואה בכתב יד וצוואה בעדים.

יתרונות עריכת צוואה אצל עורך דין הבקיא בתחום:

 • עורך הדין מיומן בניסוח צוואות ומודע לחובת ה צוואה להיות ברורה ומפורשת ככל שניתן.
 • חלוקת נכסים, בירושה על פי צוואה, כאשר ה צוואה הנה ברורה ומפורטת, הליך החלוקה מהיר יותר ורצון המוריש בא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר.
 • עורך הדין בקיא בכל שינוי החקיקה המתבצעים מעת לעת, ובאופן ישיר מנסח את ה צוואה ופועל בהתאם לשינוי החקיקה.
 • כאשר ה צוואה מנוסחת על ידי אדם שאינו בקיא בניסוח תקין של צוואה, במקרים רבים, מתעכב הליך חלוקת הרכוש, ונמשך לאורך שנים רבות, כאשר הנפגעים העיקריים הנם היורשים ובכך אף לא מוגשם רצונו האחרון של המוריש.
צוואה הדדית
בני זוג אשר מעוניינים כי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג יקבל בן הזוג הנותר בחיים את דירת המגורים ו/או את יתר הרכוש ורק לאחר פטירת בן הזוג השני יעבור הרכוש לילדים יכולים להסדיר את ההוראות הנ"ל באמצעות צוואה הדדית.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch