פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

הגדרת דירת מגורים מזכה

ההגדרה מורכבת ממספר תנאים מצטברים:

  • דירה או חלק מדירה.
  • שבנייתה נסתיימה.
  • בבעלותו או חכירתו של יחיד ולא חברה.
  • הדירה משמשת למגורים או מיוחדת למגורים על פי טיבה.
  • שימוש עקרי למגורים למשך תקופות מסוימות.                 
  • הדירה אינה מהווה מלאי עסקי לצורכי מס הכנסה.
  • המוכר הגיש בקשה לפטור.
  • הפטור יינתן עבור תא משפחתי.

הבחינה האם הנכס הנמכר מהווה דירת מגורים מזכה תעשה לפי נסיבות המקרה וללא קשר לרישום הפורמאלי של הנכס, היות ויש לבחון את המבנה בדבר הימצאותם של מתקנים המצויים בדרך כלל ב דירת מגורים אשר הנם חיוניים לשם קיום סביר של חיים כגון: שירותים, מטבח, חדר אמבטיה וכיו"ב.
כל הצמוד לדירה מהווה חלק מהדירה כגון: חצר, קרקע צמודה, מחסן, חניה וכיו"ב.
לצורך מתן ה פטור יש לראות במוכר ובבני משפחתו, הכוללים את אשתו וילדיו שאינם נשואים עד גיל 18 - כמוכר אחד, תא משפחתי, שכן אם אחד מבני המשפחה הללו מכר דירה בעבר, יראו את כל התא המשפחתי כאילו כל אחד מהם מכר דירת מגורים.

סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה מכירה) (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") קובע מהי הגדרת דירת מגורים:

דירת מגורים " - דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה:

סעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין משלים וקובע מהי הגדרת דירת מגורים המזכה את המוכר לבקש פטור ממס שבח :

"דירת מגורים מזכה" - דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:                                                                                               
(1) ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;
(2) ארבע השנים שקדמו למכירתה;
לענין הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו, או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך, לרבות פעוטון, או דת כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים; לענין התקופה הקבועה בפסקה (1) - לא תובא בחשבון תקופה שקדמה ליום הקובע, ולענין   התקופה הקבועה בפסקה (2) - לא תובא בחשבון תקופה כאמור, אם ביקש זאת המוכר.

יובהר כי כאשר הדירה נרכשה מקבלן ונמכרה עוד לפני שבנייתה נסתיימה יוטל מס שבח על המוכר.
קריאה משולבת של סעיפים 1 ו - 49 לחוק מיסוי מקרקעין מעלים מגבלות לעניין הגדרת דירת מגורים מזכה כאשר על הדירה לשמש בעיקר למגורים לפחות באחת משתי התקופות הבאות:

  • 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח כאשר לא תובא בחשבון התקופה שלפני 1/1/1998.
  • ב- 4 ששנים שקדמו למכירה.

המונח "בעיקרה" מתייחס לרוב שטחה של הדירה כאשר דירה המשמשת לפעולות חינוך לרבות פעוטון או דת נכללת במסגרת "שימשה בעיקרה למגורים" שכן המחוקק קבע, במצב שכזה כי בעת המכירה ניתן  לקבל פטור ממס שבח ו מס מכירה כאשר עומדים בקריטריונים לעילות הפטור.

זאת ועוד, לאור העובדה שרבים מעדיפים לעבוד מביתם הוחלט על ידי המחוקק ששימוש ב דירת מגורים של פחות מ- 50% למטרות משרד והשאר למגורים גם ייכנס להגדרת דירת מגורים מזכה ובמידה והעסקה עומדת בקריטריונים של עילות הפטור ניתן יהיה לקבל פטור ממס שבח ומס מכירה.

כמו כן, תאגיד אינו זכאי לקבלת פטור של דירת מגורים מזכה.

לסיכום: בכל עסקת מקרקעין ראוי ומומלץ להיוועץ עם עורך דין המומחה בתחום המקרקעין לרבות מיסוי מקרקעין, אשר יכול לחסוך לצדדים בעסקה סכומי כסף רבים.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch