פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

מהו צו מניעה
צו מניעה הנו צו בית משפט בעל תוקף זמני או קבוע, הנועד למנוע מאדם או כל גוף אחר לעשות מעשה כלשהו. ברוב המקרים, צווי המניעה נועדו להגן על זכויות קנייניות של אדם, היינו, זכותו בטובין או במקרקעין או לחילופין צו שנועד למנוע מאדם אחר עשיית מעשה שאין לו זכות שבדין לעשותו.
הלכה פסוקה היא, כי במתן צו מניעה שיקול הדעת של בית המשפט בכל הקשור לקניינו של אדם הנו מעט רחב יותר לעומת מצב שבו יש להגן על אדם מפני הפרעה או מטרד בלבד, שכן גם ל בית המשפט יש עניין שלא יובא שינוי כלשהו בנכס המחלוקת, ביוזמתו של צד מהצדדים כל עוד מתנהל דיון בפני בית המשפט, שכן אין להעמיד את בית המשפט בפני עובדות מוגמרות טרם הספיק לסיים את תפקידו, לכן, ברוב המקרים, לא יסרב בית המשפט להעניק לתובע סעד זמני שמטרתו שמירה על המצב הקיים.

מהו צו קבוע לעומת צו זמני
ישנם מצבים דחופים שבהם הנזק הנו בלתי הפיך או בלתי ניתן לפיצוי כספי, ובהם יש צורך בסעד מיידי וכי העותר לקבלת הסעד, אינו יכול להמתין עד שיסתיים ההליך המשפטי שיקבע כי הוא זכאי לקבל את הסעד.
לפיכך, רשאי התובע לצורך העניין, לעתור לקבלת סעד זמני בטרם נשמע הצד השני.
כאשר בית המשפט נעתר לבקשה למתן ה צו הזמני, יעמוד זה בתוקפו עד לסיום ההליך המשפטי ועד למתן צו קבוע בסיומו באם יינתן כמובן.
אורך התקופה עבורה מבוקש הצו הזמני אינו מעיד על היות הצו זמני או קבוע שכן בקשה הניתנת בדחיפות, במעמד צד אחד, ובטרם התחיל העניין להתברר בבית המשפט, מהווה בקשה ל צו מניעה זמני.

ישנם מצבים בהם מדובר בהתראה בת שעות אחדות בלבד ובפנייה לשופט תורן באישון לילה שכן ישנה דחיפות אשר לא מאפשרת המתנה עד שעות הבוקר.

באילו מצבים יינתן צו מניעה קבוע:
צו מניעה קבוע יינתן כאשר אדם או כל גוף משפטי אחר עושה מעשה שאינו כדין הפוגע בזולתו או בזכות שבדין המוקנית לו. מקרים רבים של בקשות ל צווי מניעה זמניים ניתנים למניעת מטרדים כגון: רעש, עשן, ריח, זיהום, סיכון, קרינה, איום, הטרדה וכיו"ב, ולחילופין למפרי זכויות, כגון: שימוש בפטנט שלא כדין, הפרת זכויות יוצרים, גניבת עין - קרי שימוש בשמו של אדם או במאפיין אחר של עיסוקו/טובין שהוא מייצר לעשיית רווח, הפרת הזכות לשם טוב - קרי פרסום לשון הרע, גרימת נזק לקניינו של אדם וכיו"ב.
יש לשים לב כי לא כל מי שזכאי לקבל צו מניעה קבוע יהיה זכאי מלכתחילה לקבל צו מניעה זמני.

בכל מצב של קבלת צו מניעה, יתבקש, מבקש הסעד להמציא ל בית המשפט ערובה בה יבטיח את נזקי הנתבע במידה ויפקע הצו.
על מנת שיינתן צו מניעה זמני במסגרת התובענה, על בית המשפט להשתכנע על בסיס הראיות ועל פניו בקיומה של עילה לתביעה.

מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט טרם הענקת צו מניעה:

  • הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הצו הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הצו וכן נזק העלול להיגרם לכל צד ג'.
  • האם הבקשה הוגשה בתום לב וכי מתן הצו הנו צודק בנסיבות העניין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש.
לסיכום, עולה כי צווי מניעה נועדו, להגן על אדם מפני פגיעה בקניינו, בחירותו, בשמו הטוב, בגופו ובזכויות הנתונות לו על פי דין.


האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch