פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02

זכאים לתשלום מס רכישה מופחת:

 • יחיד הרוכש דירת מגורים יחידה.
 • יחיד הרוכש דירה שנייה ומתחייב למכור את הדירה הראשונה בתוך 12 חודשים ממועד רכישת הדירה השנייה.
 • זוג הרוכש דירת מגורים כאשר בבעלות אחד מבני הזוג דירה מלפני הנישואין.
 • יחיד המקבל דירת מגורים במתנה מקרוב משפחה.
 • נכה, נפגע, בן משפחה של חייל שנספה במערכה.
 • "עולה" חדש.
 • ברכישת קרקע לבניה.
 • במכירת זכות במקרקעין לשם ייסוד "משק חקלאי" או קיומו.

מוכר דירת מגורים שהדירה הנמכרת הנה דירתו היחידה זכאי לתשלום מס רכישה מופחת בעת הרכישה.
תשלום מס רכישה מופחת מוענק במקרים המפורטים לעיל:

האם זוג זכאי ליהנות מתשלום מס רכישה חלקי מופחת כאשר בבעלות אחד מבני הזוג דירה מלפני הנישואין? שאלה זו נפוצה מאוד היות וישנו מצב בו לאחד מבני הזוג יש דירה בבעלותו עוד מלפני הנישואין בעוד שלבן הזוג השני אין דירה נוספת מלבד הדירה שנרכשה במשותף על ידי בני הזוג.
נשאלת השאלה, האם לעניין רשויות המס נחשבים הזוג כתא משפחתי אחד או שני נישומים, שכן האם ימנע מבן הזוג אשר בבעלותו מחצית הדירה המשותפת בלבד ליהנות מההטבה בחוק בגין מס רכישה מופחת עבור דירה יחידה? האם יהא עליו לשלם מס רכישה מלא כבן זוגו? או שמא התשלום מתבצע כנישום אחד ואין הפרדה בין הפרטים?

בית המשפט העליון בפרשת פלם קבע כי: "את התא המשפחתי יש לראות כיחידה אחת, לצורך מס, מרגע שנוצר התא המשפחתי ולא לפני כן". היינו, במידה ובן זוג רכש דירה לפני הנישואין וברור מעבר לכל ספק סביר שישנה הפרדה רכושית ברורה בין בני הזוג באמצעות הסכם ממון והלכה למעשה שכן בן הזוג אשר בבעלותו מחצית מהדירה המשותפת בלבד יוכל ליהנות ממס רכישה מופחת לעניין רכישת הדירה המשותפת.
כאמור ההפחתה הנה עבור מחצית הדירה בלבד וזאת גם רק במידה וישנה הפרדה ברורה בין בני הזוג ואין ערבוב משאבים כי אז יאלצו לשלם את מלוא שווי מס הרכישה.

הקלה מיוחדת ב מס רכישה בקבלת מתנה מקרוב משפחה.

העברה בין קרובים:
תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת:
במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

לשון התקנה מתייחסת למצב בו מועברת דירת מגורים במתנה מיחיד (לא חברה) לקרוב משפחה, יש לשים לב שהיות והדירה המועברת עוברת למעשה ללא תמורה, אין בידי רשויות המס מידע בגין ערך הזכות המועברת, אשר על כן מומלץ, לקבל הערכת שמאי בדבר גובה שווי הזכות מועברת או להיוועץ עם יועץ נדל"ן אשר יוכל להעריך את שווי הדירה.
במידה ומחליט מקבל המתנה להגיש את ההצהרה ללא גובה התמורה קרי ללא שומה עצמית מסתכן הוא שהדירה תוערך על ידי רשויות המס גבוה מהערכתו האישית.
לעתים רחוקות בלבד רשויות המס מסרבות לקבל את הערכת הצדדים לגבי שווי הזכות המועברת, שכן, מאחר ומדובר ב- 1/3 מס רכישה, ההפרש אינו משמעותי כלל ועיקר.

מיהו קרוב לעניין קבלת המתנה:
"קרוב" - בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות;

 • נותן המתנה לקרוב משפחה פטור מתשלום מס שבח.
 • מקבל הדירה במתנה נדרש להמתין תקופת צינון אשר אורכה משתנה בהתאם לקרבת המשפחה של נותן המתנה ולפי שימוש שנעשה בדירה לאחר קבלתה.

טרם העברת דירה ללא תמורה, לקרוב משפחה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתכנון מס שכן להגדרת קרוב בתקנות יש השלכות רבות לעניין גובה תשלומי המס.

לדוגמא: כאשר הורה מעביר דירה במתנה לבן זוג של הצאצא שלו, העסקה פטורה מ מס רכישה אולם העברה הפוכה חייבת ב מס רכישה מלא.
כמו כן, הגדרה של קרוב לעניין מס רכישה אינה כוללת: הורי הורה ובני זוגם, צאצאי בן הזוג ובני זוגם, בני זוגם של הורים ושל אח או אחות, למרות שהם נחשבים "קרובים" לצורך מס שבח.
לכן מתנה לבן הזוג של האח פטורה ממס שבח, אך חייבת ב מס רכישה מלא, הפתרון, במקרה זה הוא לקיים 2 העברות לפי שלבים:

 • שלב ראשון: להעביר לאח או לאחות.
 • שלב שני: העברה מאח או אחות לבני זוגם.

העברה בין בני זוג:
תקנה 21 לתקנות מס רכישה קובעת:
על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן-זוג המתגורר יחד אתו בדירה פטורה ממס רכישה.

לעומת זאת כאשר בני הזוג אינם מתגוררים יחד באותה הדירה, תחול תקנה 20 דלעיל ויהא עליהם לשלם 1/3 מ מס רכישה רגיל, אולם בהעברה במהלך גירושי בני הזוג, בתמורה ושלא בתמורה, אינה נחשבת מכירה כלל ועיקר ואינה מהווה אירוע מס.

העברה בין ידועים בציבור:
בפסק דין עליזה לבנון פסק בית המשפט העליון בעניין ידועים בציבור:
"על פי גישתנו בן-זוג כולל גם בן-זוג שהוא ידוע בציבור ".
לאור האמור לעיל, גם ידוע בציבור נהנה בתשלום 1/3 מס רכישה בהעברת דירה במתנה.

נכה, נפגע, בן משפחה של חייל שנספה במערכה זכאים לתשלום מס רכישה מופחת:

מס הרכישה המופחת הנו בשיעור של 0.5% כאשר היום הקובע לקיום התנאים הוא יום הרכישה.
שינויים שחלו לפני ואחרי יום הרכישה אינם משפיעים על זכאות הנישום.
בן הזוג של הזכאי יחויב אף הוא בשיעור מס מופחת זהה של 0.5% בתנאי שהרכישה התבצעה במשותף במהלך הנישואין או 12 חודשים לפני הנישואין שאז יוחזר הפער ב מס הרכישה ששילם בן הזוג מעבר ל- 0.5%.

"עולה" חדש זכאי לתשלום מס רכישה מופחת:
"עולה" חדש זכאי לחישוב מס רכישה לפי 2 מדרגות מס שלהלן:

 • 0.5% עד לגובה של 1,031,535 שקלים חדשים (הסכום נכון עד לתאריך 15/10/2010).
 • וב- 5% על יתרת הסכום.

הגדרת "עולה" חדש:
מי שנכנס לישראל ובידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות או אשרה או רישיון לישיבת
ארעי מסוג א1 (עולה בכוח). עולה שנכנס בשנית לישראל – יתכן ויחשב כעולה לפי תקנה זו, בהתקיים התנאים שפורסמו בהודעה על קביעת העולה.

התנאים לשם קבלת ההפחתה במס רכישה ל"עולה" הנם:

 • מועד רכישת הדירה אמור להתבצע בין שנה אחת לפני שהעולה נכנס לראשונה לישראל ומסתיימת שבע שנים לאחר כניסתו.
 • הנכסים שעבורם זכאי העולה להפחתה במס רכישה הנם:
 • דירת מגורים.
 • דירה שמשמשת למגורים ועסק כאחד.
 • בית עסק לרבות משק חקלאי.
 • קרקע פנויה שתשמש להקמת דירה או עסק לפי שטח הקרקע שאינו עולה על שטח המינימאלי המותר בבניה ואינו פחות מ 1000 מ"ר, השטח העודף יהיה חייב ב מס רכישה בשיעור רגיל.
 • ההקלה הנה דו פעמית – ניתנת לראשונה לדירת מגורים או לקרקע לבניית דירה ופעם לבית עסק.

*** בן הזוג של עולה ייהנה אף הוא מתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5%, במידה והרכישה התבצעה במשותף ובמהלך תקופת הנישואין או 12 חודשים לפני מועד הנישואין, שאז יוחזר מס הרכישה ששילם בן הזוג מעל ל 0.5%.

רכישת קרקע לבניה חייבת בתשלום מס רכישה מופחת בגובה 0.5% בגין שווי הקרקע בלבד:
תשלום מס הרכישה המופחת הנו בגין שווי הקרקע שניתן לבנות עבור דירה אחת ואשר תשמש למגורי הרוכש אולם יתרת הקרקע תחויב ב מס רכישה רגיל.
*** ההקלה מוענקת פעמיים לאדם אחד.

מכירת זכות במקרקעין לשם ייסוד "משק חקלאי" או קיומו:
מס רכישה ישולם כאילו מדובר בשתי עסקאות:

 • מכירת בניין המשמש למגורים: כאשר המס ישולם לפי מדרגות מס של דירה.
 • מכירת "השווי הנקי" (יתרת המשק) שחייבת בתשלום מס רכישה לפי 2 מדרגות:
  • תשלום מס רכישה מופחת בגובה של 0.5% על חלק "השווי הנקי" שאינו עולה על 210,985 ₪.
  • 5% על יתרת "השווי הנקי" (הסכומים מעודכנים עד לתאריך 15/10/2010).

משק חקלאי: מוגדר כ משק חקלאי שבעל הזכות במקרקעין בו הוא יחיד, יחידים או אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית, והוא עיקר עיסוקם.

"השווי הנקי" – הנו שווי המקרקעין של משק חקלאי פחות שווי בניין המשמש למגורים.

ההפחתה במס רכישה למשק חקלאי תינתן פעם אחת לתא משפחתי.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch