פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

היטל השבחה מוטל מכוח חוק תכנון ובניה על בעל או חוכר של מקרקעין כאשר שיעור ההיטל הנו 50% מההשבחה שנוצרה בנכס.
ההשבחה הנה עליית שווים של ה מקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית או מתן הקלה או התרת שימוש חורג במקרקעין.

ההיטל משולם במועד מימוש הזכויות בנכס, כמפורט להלן:

  • העברת בעלות במקרקעין – תשלום היטל ההשבחה מתבצע טרם קבלת אישור העירייה להעברת הזכויות ב לשכת רישום המקרקעין.
  • במועד קבלת היתר בנייה או שימוש חורג או הקלה- תשלום היטל ההשבחה מתבצע טרם קבלת היתר בנייה או השימוש חורג וכמובן טרם העברת הזכויות ב לשכת רישום המקרקעין.

שיעור ההיטל נקבע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, כאשר ישנם 2 דרכים שבהם קובעת הועדה את גובה היטל ההשבחה:

  1. לוח שומה – וועדות מקומיות לתכנון ובנייה ממעטות להשתמש באפשרות זו.
  2. ערכית שומה בעת מימוש הזכות.

דרכי הערעור על שומת היטל השבחה:
כאשר מקבלים הודעת חיוב ב היטל השבחה על פי לוח שומה ניתן להגיש שומה אחרת באמצעות שמאי מטעם הנישום תוך שנה ממועד הצגת הלוח, לעומת זאת, במקרה של מימוש זכויות, הזמן המקסימאלי להגשת שומה הנו 30 יום בלבד.

בשלב זה ניתן לנהל מו"מ עם הועדה המקומית על מנת להגיע לשומה מוסכמת, כאשר במידה ולא מגיעים להסכמה יש לבחור שמאי מכריע ושומתו תהא סופית.

ניתן לערער לבית משפט השלום על פסיקת השמאי המכריע בתוך 45 ימים רק בעילות משפטיות.

פטור מהיטל השבחה:

  • ההעברה ללא תמורה בין קרובים מדרגה ראשונה איננה נחשבת למימוש זכויות. קרוב על פי ההגדרה בחוק הנו: "בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג אח ושני זוגם". כאשר ההעברה נעשית בתמורה מוטל תשלום היטל ההשבחה על העסקה. רק ההעברה ללא תמורה תזכה את המוכר בפטור מתשלום היטל השבחה.
  • בנייה או הרחבה של דירה המיועדת לשמש למגוריו של בעל ההיתר או קרובו ושטחה הכולל אינו עולה על 120 מ"ר, לא תיחשב כמימוש זכות, ובמידה ובעל הנכס או קרובו יחזיקו בנכס מסיום הבנייה ועד למכירתו תקופה של לפחות 4 שנים שאז יהיה המוכר זכאי לפטור מתשלום היטל השבחה ובלבד ששטח הנכס אינו עולה על 120 מ"ר.

מכירה לפני תום 4 שנים תחויב בהיטל השבחה מלא.

  • הועדה המקומית רשאית להעניק פטור מלא או חלקי מתשלום היטל ההשבחה למוכר בשל מצבו הכלכלי.
  • בפרויקטים של "פינוי בינוי" רשאים שר הפנים ושר הבינוי והשיכון להעניק פטור מתשלום היטל השבחה.
  • השבחה ב מקרקעין של מוסדות ללא כוונת רווח כל עוד הם משמשים את המטרה הציבורית לה נועדו.

כאשר ההשבחה נובעת מאישור תוכנית מתאר, תיערך השומה על ידי השמאי בהתאם לערכים במועד בו אושרה התוכנית, היינו 15 ימים מיום פרסומה ברשומות.
כאשר ההשבחה נובעת מאישור הקלה או שימוש חורג אזי תיערך השומה בהתאם ליום אישור הועדה המקומית.
מימוש חלקי – כאשר החייב בהיטל ממשש רק חלק מהזכויות, ישולם ההיטל בגין החלק היחסי בלבד.
לדוגמא – מוכר המעוניין להרחיב את ביתו עד ל 180 מ"ר למרות ש תוכנית המתאר מתירה 220 מ"ר, ישלם המוכר רק עד גובה של 180 מ"ר, אולם היות וככל הנראה מדובר בבנייה עצמית המזכה בפטור עד 120 מ"ר, ישולם ההיטל בגין מקסימום 60 מטר בלבד.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.
 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch