פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
מאת דברת יעקב, עו"ד

בשבועות הבאים נתחיל בסדרה חדשה בנושא צוואות וירושות אשר משיקות אף הן לעולם הנדל"ן נמנה את סוגי הצוואות הקיימים והיתרונות בעריכת צוואה.

במאמר שלהלן נרחיב בנושא עריכת צוואה –  היתרונות בעריכת צוואה

עריכת צוואה
סעיף 2 לחוק הירושה, התשכ"ה 1965 (להלן: "חוק הירושה") מפרט ירושה על פי דין, זולת אם ישנה צוואה, שכן ניתן לומר שצוואה על פי דין הנה ברירת מחדל כאשר המוריש לא השאיר צוואה.

ירושה על פי צוואה:
על פי החוק צוואה הנה הדרך שבה אדם מגדיר מה יעשה ברכושו לרבות נכסיו לאחר יום פטירתו. מוטיב מרכזי בדיני הירושה מצוי בבסיס זכותו של כל אדם לצוות באמצעות צוואה אשר תכלול בשטר הוראות לגבי אופן חלוקת נכסי העיזבון ולמי יחולק העיזבון.
באמצעות צוואה יכול אדם לתת ביטוי לרצונו האחרון ולקבוע מה יעשה ברכושו ולמי לחלקו לאחר מועד פטירתו.
צוואה הנה מעין חוזה בין המוריש לבין יורשיו כאשר לאחר מותו המדינה היא שאוכפת את קיום החוזה ומגינה על זכויותיו של המוריש כלפי היורשים וכלפי כולי עלמא.
ערכית הצוואה הנה דרך הורשה המועדפת על פי החוק היות והנה מונעת מחלוקות רבות שצצות, לעתים קרובות, בנושא ירושת נכסים והעברתם מדור לדור.

מקרים בהם מומלץ לערוך צוואה:
כאשר הנכס אינו ניתן לחלוקה בין היורשים, במצבים כגון: אוסף מיוחד, פריטים בעלי ערך סנטימנטלי, תכשיטים וכיו"ב. כאשר ישנה צוואה ניתן לייחס פרטים ונכסים מסוימים ליורשים בהתאם לרצון המוריש, דבר שהנו בלתי אפשרי בירושה על פי דין.

כאשר אדם מעוניין להוריש את דירת המגורים ו/או את יתר רכושו לבן זוגו, כך שרק בשלב שני ומאוחר יותר יועבר הרכוש לילדיו, עליו להכין "צוואה הדדית" בין בני הזוג המסדירה את האמור לעיל, על כך אפרט בהרחבה בהמשך.  

כאשר בבעלות אדם יותר מנכס אחד, לדוגמא: דירת מגורים, דירה שירש וחנות עם עסק. במידה ולא יערוך המוריש צוואה, יחולק כל אחד מהנכסים בין היורשים על פי דין, וכך ייתכן מצב שבו אחד היורשים יזדקק באופן מיידי לכסף לכל מטרה, ויבקש למכור את אחד הנכסים, וכי אז יאלץ לבקש מכל שאר היורשים את הסכמתם למכירה.

יתכן ולא כל היורשים ירצו למכור את הנכס ואז העניין יכול לגרום לסכסוכים ועוגמת נפש בין היורשים.

בהתייחס לדוגמא שניתנה בסעיף שלעיל: במידה ואחד מהיורשים ירצה להמשיך ולנהל את החנות ויציע לשאר היורשים כי ירכוש את חלקם בירושה תמורת חלקו בדירה, פעולה זו עלולה לגרור חיובי מס, לעומת זאת במידה והמוריש היה עורך צוואה ובה מחלק את נכסיו לפי רצונו ולפי צרכי המשפחה, יכול היה למנוע את אירוע המס על ידי היורשים.

כאשר למוריש אין ילדים ובן זוג, בהעדר צוואה לאחר מותו, רכושו ונכסיו יחולקו להוריו וצאצאיהם, וכי מדובר גם באחים למחצה, וללא כל קשר לטיב היחסים עמם. באמצעות צוואה רשאי אדם לבחור למי להוריש את רכושו ולסטות מהוראות החוק בעניין האמור.

בעניין "ידועים בציבור" אשר לעתים מעמד הבן זוג אינו ברור דיו, ועל מנת למנוע התדיינויות בדבר מעמד בן הזוג, מומלץ לערוך צוואה אשר תסדיר את דרך הורשת הנכסים.

מאוד חשוב לערוך צוואה כאשר ישנם זכויות ברכוש שנמשך השימוש בהם כגון: עסק משפחתי, אחזקת מניות, תפקיד ניהול שנשא בו המוריש.
על הצוואה לכלול הוראות מפורשות דיו בדבר המשך ניהול העסק/תפקיד וכיו"ב.

חשוב לדעת שכל צוואה ניתן לשנות בהתאם לדרישות של עושה הצוואה, וכי ניתן להכניס תיקונים לצוואה בכל עת על ידי עריכת צוואה חדשה.
צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת בזמן, ואף המוריש מצהיר כי זוהי צוואתו האחרונה, קרי התקפה ובמחייבת.
על פי סעיף 18 לחוק הירושה, ישנם מספר אפשרויות לערוך צוואה:
  • צוואה בכתב יד.
  • צוואה בעדים.
  • צוואה בפני רשות.
  • צוואה בעל פה.
  • צוואה הדדית.
על סוגי צוואות אלו נדון בשבוע הבא בניוז לטר השבועי.

בברכת גמר חתימה טובה,
© כל הזכויות שמורות לדברת יעקב משרד עורכי דין
נכתב בתאריך 11.9.2013
האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.
 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch