פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

בשנת 2008 התקבל בכנסת חוק חדש אשר הנו בעל חשיבות רבה לבעלי הדירות בבתים משותפים העומדים בקריטריונים של תמ"א 38, שמו של החוק החדש הנו "חוק המקרקעין חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה (התשס"ח 2008). החוק נועד להסדיר ולעודד את בעלי הדירות והקבלנים במימוש תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

השינוי המשמעותי שחולל החוק מתבטאת בכך שעד לחקיקתו כל תוספת בנייה ברכוש המשותף חייבה הסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף (למעט הרחבת דירה שלגביה נדרש רוב של 3/4 מבעלי הדירות) דבר שהקשה מאוד בקידום פרויקטים מסוג זה. בחוק החדש הורד סף ההסכמה של בעלי הדירות לשם פעולות בנייה שונות ברכוש המשותף כל עוד שהן שלובות עם עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה. המחוקק רצה ליצור תמריץ לבעלי הדירות וליזמים לפעול לחיזוק הבתים היות וכנגד עבודות החיזוק הם רשאים לנצל בצורה מקלה יותר את זכויות הבניה ברכוש המשותף ולהעלות את שווי דירותיהם.

החוק מתמקד בשלושה מצבים אפשריים של בנייה ברכוש המשותף, כאשר העיקרון שמנחה את המחוקק הוא שככל שהפגיעה האפשרית בבעלי הדירות הנה מהותית יותר התנאי לביצוע הבנייה הנם נוקשים יותר.

 • מצב ראשון: בנייה ברכוש המשותף שאינה מהווה הרחבה או בניית דירה חדשה לדוגמא: סגירת קומת עמודים והפיכתה ללובי – במקרה זה דרישת החוק הנה להחלטה שתתקבל ברוב של בעלי הדירות בבית המשותף, היינו, למעלה ממחצית מבעלי הדירות.
  יובהר כי טרם קבלת החוק, במקרה שכזה, נדרשה הסכמה של כל בעלי הדירות בבניין.
  ההוצאות הכרוכות בבנייה במקרה זה יחולקו בין כל בעלי הדירות בהתאם לקבוע בחוק המקרקעין, קרי, לפי יחס שטחי הרצפות של כל הדירות בבית המשותף.
 • מצב שני: במסגרת עבודות לחיזוק הבית כוללים גם עבודות להרחבת דירה קיימת כאשר גם במקרה זה נעשתה הקלה בדרישת הרוב.
  להחלטה בדבר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף, הצמדתם לדירה המורחבת והקצאת זכויות בנייה דרוש רוב של 60% מבעלי הדירות בלבד, לעומת רוב של 75% מבעלי הדירות אם ההרחבה נעשית שלא במסגרת עבודות חיזוק הבית. בהתאם לאמור בחוק, הוצאות על הרחבת הדירה חלות על בעל הדירה המרחיב את דירתו.
 • מצב שלישי: במסגרת עבודות החיזוק מבקשים לכלול גם עבודות ברכוש המשותף להוספת דירות חדשות לבניין קיים, כאשר עד שחוקק החוק לא ניתן היה להוסיף דירות לבניין קיים ללא הסכמת כל בעלי הדירות, היינו 100% הסכמה.
  למעשה, החוק החדש משאיר את המצב כפי שהיה אולם לראשונה ניתנת אפשרות לחרוג מכלל זה בהתקיים תנאים מסוימים שמגדיר החוק. החוק החדש מקנה סמכות למפקח על בתים משותפים לאפשר את ביצוע תוספת הדירות, גם אם לא התקבלה הסכמת כל בעלי הדירות, ובתנאי שמספר הדירות שמבקשים להוסיף אינו עולה על שליש ממספר הדירות שהיו קיימות בבית בעת הבקשה וששטחן של הדירות המתווספות אינו עולה על שליש משטח הדירות הקיימות, ובתנאי שהוגשה תביעה למפקח על בתים משותפים לאפשר את הבנייה על ידי הסכמת שני שלישים בלבד מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

  המחוקק שמר על זכותם של בעלי הדירות המתנגדים לחיזוק המבנים מפני רעידות אדמה לפנות למפקח על בתים משותפים בטענה לפגיעה בזכויותיהם ולדרישת תשלומי איזון ופיצויים, בהתאם לחוק המקרקעין על מנגנוניו.

  על החלטת המפקח על בתים משותפים ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי במחוז בו פועל המפקח.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch