פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

מס מכירה הנו מס חדש אשר הוצג למערכת המס בישראל בשנת 1999 במסגרת תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה רכישה) תשכ"ח 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין").
מס מכירה מוטל על מכירת מקרקעין לרבות התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, עסקאות ללא תמורה – עסקאות מתנה, ופעולות מסוימות הנעשות ב איגוד מקרקעין.
החייב בתשלום מס מכירה הוא המוכר כאשר שיעור מס המכירה הנו 2.5% משווי המכירה ותשלום מס מופחת הנו בגובה של 0.8% משווי המכירה.

מס המכירה המופחת מתגבש במספר מקרים:

 • במכירת דירת מגורים שהיא מלאי עסקי – מכירה על ידי קבלן.
 • במכירת דירת מגורים מזכה בידי מי שהיה זכאי להטבות על פי חוק לעידוד השקעות הון תשי"ט 1959 – הקובע הטבות שונות לבעלים של בניין המיועד להשכרה.
 • במכירת דירת מגורים מזכה – בתנאים הזהים לזכאות ל פטור ממס שבח המפורטים להלן:
 • הנכס הנמכר הנו דירת מגורים – דירה שבנייתה נסתיימה ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה.
 • הנכס הנמכר הנו דירת מגורים מזכהדירת מגורים אשר שימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות הבאות:
 • ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח (ממועד הרכישה ועד מועד המכירה).
 • ארבע השנים שקדמו למכירה, כאשר אף אם בתקופה הזו לא נעשה בדירה שימוש כלשהו או הדירה שימשה לפעולות חינוך או דת עדיין תחשב כתקופה בה שימשה הדירה למגורים.
 • הפטור ניתן אחת לארבע שנים.
 • או לחילופין הדירה הנמכרת היא ה דירה היחידה שיש לו בישראל והוא לא מכר בשמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מ דירה מגורים אחת.

פטור חד פעמי -  אשר נועד לסייע למוכר שברשותו שתי דירות וברצונו להחליפן בדירה שתירכש ברוב התמורה ממכירת שתי הדירות. למשל זוג צעיר שכל אחד מבני הזוג הביא דירה לנישואין, יכול למכור את שתי הדירות בפטור ולרכוש במקומן דירת מגורים חדשה, בין לצורכי מגורים שלהם או לצורך מגורי אחרים.
הפטור החד פעמי הנו עצמאי ואינו כפוף לתנאי הפטורים הרגילים האחרים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין.

תנאי זכאות לפטור החד פעמי הנם:

 • המוכר הנו תושב ישראל.
 • הגבלת השווי לדירות הנמכרות – חוק מיסוי מקרקעין קובע תקרת שווי כוללת לשתי הדירות ביחד בסך של 1,500,000 ₪, במידה ושווי שתי הדירות הנמכרות עולה על 1,500,000 ₪ אז יחול בתנאים מסוימים פטור חלקי בשל מכירת הדירה השנייה. הפטור החלקי קובע כי במידה ושווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על 2,500,000 ש"ל יינתן למוכר פטור בשל הדירה השנייה על סכום ההפרש שבין שווי הדירה הראשונה לבין 1,500,000 ₪.
 • משך הזמן שבין מכירת הדירות הנו 12 עשר חודשים.
 • פטור חד פעמי אשר יינתן למוכר אחד פעם בחייו.

כללי דיווח והגשת שומה לרשויות המס עבור מס מכירה דומים לכללים הקיימים ביחס ל מס שבח, שכן על המוכר להגיש הצהרה בדבר מכירת המקרקעין בתוך שלושים ימים מיום המכירה כאשר ההצהרה תוגש ביחד עם ההצהרה המוגשת לעניין מס שבח.
כאשר המוכר מחליט להגיש שומה עצמית לעניין מס שבח תוגש ההצהרה ביחד עם השומה העצמית בתוך חמישים ימים מיום המכירה. המוכר ישלם את מס המכירה המגיע ממנו על פי הצהרתו, במועד הגשת ההצהרה.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch