פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

ישנם מצבים בהם רשויות פועלות לטובת הציבור והכלל בתחום התכנון והבנייה ועלולות לעתים לגרום לפגיעה מסוימת בשווים של ה מקרקעין שבבעלות הפרט. ישנם מספר מצבים בהם תיתכן פגיעה ב מקרקעי הפרט:

 • אישור תוכנית מתאר חדשה.
 • שינוי תב"ע עירונית.
 • הפקעת מקרקעי הפרט לטובת הציבור.
 • שינוי יעד של קרקעות.

לגבי כל אחת מהפגיעות המפורטות לעיל קיים מנגנון סטטוטורי המסדיר את הפיצוי לו זכאי בעל ה מקרקעין שנפגעו.

התנאים בהם יפוצה בעל המקרקעין שנפגע כתוצאה מאישור תוכנית מתאר:
 • הפגיעה נגרמה כתוצאה מאישור תוכנית ולא מהפקעה שכן לכל פגיעה יש מנגנון שונה.
 • המקרקעין שנפגעו הנם בתחום התוכנית או גובלים עמה.
 • זכאי לפיצוי הנו מי שביום תחילתה של התוכנית הפוגעת היה בעל ה מקרקעין או בעל הזכויות בהם.
 • כאשר התביעה לפיצויים הוגשה למשרדי הועדה המקומית תוך 3 שנים ממועד תחילת התוקף של התוכנית הפוגעת. יש לשים לב שתקופת ההתיישנות הנה קצרה מהרגיל ועומדת על 3 שנים בלבד.

ישנם פרמטרים נוספים המשפיעים על החלטת הרשות:

 • האם ה מקרקעין משיקים פיזית ל מקרקעין הכלולים בתוכנית או גם על מקרקעין שנפגעו אף שאינם בעלי גבול פיזי.
 • האינטרסים של הרשות מנוגדים לאינטרסים של בעלי ה מקרקעין שנפגעו, שכן הרשות מבקשת לצמצם את תחולתו של הסעיף ולהחילו רק על מקרקעין בעלי גבול פיזי למקרקעי התוכנית.

  בכל מקרה, גם אם מתקיימים כל התנאים המפורטים לעיל אין הדבר מזכה בהכרח בפיצויים ויש גם לעמוד בתנאי סעיף 200 לחוק התכנון והבנייה, כאשר סעיף זה קובע שבמידה והפגיעה ב מקרקעין נגרמה בשל הוראה בתוכנית שהינה אחת מבין ההוראות המפורטות בסעיף (11 סעיפים), שאז לא תקום זכות לקבלת פיצוי, ובלבד שהפגיעה שנגרמה ב מקרקעין אינה חורגת מהסביר ואין זה מן הצדק לשלם את הפיצוי?

ישנן הוראות נוספות אשר בגינן לא בהכרח יזכה בעל ה מקרקעין בפיצוי:

 • שינוי בתחום אזורים ובתנאי שימוש בקרקע.
 • הגבלת מספר הבניינים בשטח מסוים וקביעת מרווח ביניהם.
 • הגבלת דרכי השימוש בבניינים.
 • חיוב להקצות שטחים לחנייה, מקלט, פריקה טעינה וכיו"ב.
הסמכות השיפוטית:
התביעה לפיצויים תוגש לוועדה המקומית המוסמכת לדון בתביעה ואשר רשאית לקבל או לדחות את התביעה במלואה ובחלקה, על החלטת הוועדה המקומית ניתן לערער לוועדת הערר בתוך 30 יום ואף על החלטות ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהלים אולם בשאלות משפטיות בלבד.

על החלטת בית המשפט לעניינים מינהלים ניתן לערער לבית המשפט העליון.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.
 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch