פרטי המשרד
כל לקוח מוזמן ליצור קשר ולתאם פגישה אישית במשרדנו, בין אם באופן טלפוני ובין אם באמצעות טופס יצירת הקשר.

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון,

אחוזה 142, ״בית רון״, רעננה,

טל': 09-8859295
נייד: 054-397-5842

פקס: 072-241-9173

btn--partner-02
btn--partner-02
צור קשר
אימייל
נושא
הודעה

העדר זכות העיכבון וקבלן כבר רשות

בעלי הדירות המעניקים חזקה בלעדית לקבלן על הקרקע שבבעלותם חושפים את עצמם ואת כל דיירי הבניין לסיטואציות משפטיות שאינן רצויות עבורם, על בעלי הקרקע לשקול היטב בטרם יעניקו חזקה בלעדית לקבלן/יזם ועליהם לפעול ליצירת מצב משפטי ברור שיבהיר לכולי עלמא את המעמד המשפטי של נותן שירותי הבניה.
חשוב להבהיר לכל צד בהסכם מהם זכויותיו וחובותיו בפרויקט, וזאת על מנת להימנע מנזקים כבדים לשני הצדדים.

לאור האמור לעיל מומלץ לבעלי הדירות להגדיר בהסכם, באופן שאינו משתמע לשני פנים כי מעמד הקבלן המבצע את עבודות הבנייה בבניין הנו כבר רשות בקרקע ולא כמחזיק בלעדי.

זכות העיכבון

בעלי הקרקעות אינם מודעים להשלכות המשפטיות אשר עשויות לצוץ כאשר הם מוסרים את החזקה בקרקע לאחר גם אם מדובר בקבלן, שומר או לשימוש ללא תמורה.
כל אחד מהתפקידים המנויים לעיל, עשויים להקנות לבעל התפקיד או מי שקיבל את זכות השימוש בקרקע ללא תמורה, זכויות שונות, ישנם מקרים בהם יידרש בעל הקרקע להשיב למחזיק בקרקע את ההוצאות שהוציא עבור שמירה או החזקתה או את שווי השבחתה – בהנחה שערך הקרקע עלה. במקרים רבים, תעמוד למחזיק מעבר לזכות לקבל פיצוי גם הזכות להוסיף ולהחזיק בקרקע (זכות "עיכבון") וזאת לשם הבטחת גביית החוב מבעל הקרקע.

לשון החוק קובעת שמשעה שקמה זכות העיכבון על פי דין, זכאי הנושה לעכב את הנכס עד מועד פירעון החוב, היסוד העיקרי עליו נסמכת זכות העיכבון הוא יסוד ההחזקה אשר מוגדר לרוב כ"שליטה" במקרקעין.

בית המשפט כבר קבע במספר פסקי דין כי זכות העיכבון אינה מוגבלת במיטלטלין בלבד וחלה גם על מקרקעין, כמו כן קבע בית המשפט כי לא כל "חזקה"/שליטה בנכס יוצרת זכות עיכבון ולצורך זכות זו צריך שיהיה מדובר בחזקה שיש בה שליטה אמיתית כמו גם רצף של זמן.

מן האמור לעיל עולה כי עצם העדרה של זכות רשומה ב"טאבו" או העדרו של הסכם כתוב על העדר זכויות למחזיק בקרקע, שכן לעיתים ההיפך הוא הנכון והסכם כתוב עשוי לשלול זכויות או תרופות מן המחזיק.

האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל"ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.
 
הרשמה לניוזלטר

הרשם לקבלת טיפים נוספים בתחום הנדל"ן

דברת יעקב משרד עורכי דין ונוטריון


האם ברצונך לקבל HTML

נציגות בחו"ל
branch